Huisstijl

Welkom op de KNSB-huisstijlpagina. Het doel van deze pagina is het centraal beschikbaar stellen van documenten en logo’s die betrekking hebben op de KNSB-huisstijlen. De documenten dragen bij aan het waarborgen van de visuele identiteit van de KNSB-merken. De aangeboden documenten zijn alleen bestemd voor KNSB-doeleinden.

Onderstaand vind je logo's van de KNSB en onze partners

De richtlijnen in het KNSB-huisstijlhandboek geven informatie over het juiste gebruik van de huisstijl van de KNSB. Een eenduidige toepassing van deze richtlijnen, zoals ons logo, het kleurenpalet en lettertypes, waarborgt de herkenbaarheid van het merk KNSB in alle communicatiemiddelen.

Voor vragen neem contact op met Helma van Drie (communicatiemanager KNSB).